Wel of geen beëdigde vertaling Spaans?

Misschien heb je al eens van de term beëdigde vertaling gehoord. Maar wat is dat nou precies? Wanneer is een vertaling beëdigd? En hoe ziet een beëdigde vertaling er in de praktijk uit?

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling (ook wel: gewaarmerkte vertaling) is een officiële, rechtsgeldige vertaling. Deze is voorzien van een verklaring van de vertaler, waarin staat dat de vertaalde tekst een getrouwe weergave is van het oorspronkelijke document.

Wanneer heb je een beëdigde vertaling nodig?

Officiële instanties zoals gemeenten, universiteiten, ambassades, rechtbanken, advocatenkantoren en notarissen kunnen een beëdigde vertaling eisen van documenten als geboorteaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsdocumenten, uittreksels van de Kamer van Koophandel (KvK), diploma’s, contracten en statuten. De gebruiker van de beëdigde vertaling is op deze manier ervan verzekerd dat de inhoud van de vertaling niet gemanipuleerd is. De vertaling is gevalideerd door een beëdigd vertaler die officieel erkend is door een rechtbank in Nederland en een gedegen en volwaardige vertalersopleiding heeft afgerond.

Wie mag een vertaling beëdigen?

Alleen door de rechtbank officieel beëdigde vertalers mogen een beëdigde vertaling maken en zich beëdigd vertaler noemen. De vertaler moet voor de rechtbank de eed of gelofte afleggen dat hij of zij alle werkzaamheden zal verrichten zoals een beëdigd vertaler betaamt. Daarnaast moet een beëdigd vertaler ingeschreven staan in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV). Daarbij hoort geheimhouding ten aanzien van eventuele vertrouwelijke informatie die de vertaler te zien krijgt.

Hoe ziet een beëdigde vertaling Spaans er uit?

Een beëdigde vertaling moet voldoen aan een aantal hoge eisen. De tekst moet door een beëdigd vertaler Spaans worden vertaald, waarna deze van een slotverklaring, handtekening en een officieel stempel wordt voorzien. Daarmee is de beëdigde vertaling een officiële, rechtsgeldige vertaling.

Extra kwaliteitsgarantie bij Spaans Vertaalbureau Lingüística

Bij Lingüística heeft u de zekerheid dat uw beëdigd vertaler aan alle eisen voldoet om een rechtsgeldige beëdigde vertaling af te geven. Dat is een van de pijlers waarop de extra kwaliteitsgarantie van Lingüística is gestoeld.

Twijfel niet en vraag hier gerust een geheel vrijblijvende offerte op voor uw vertaling!

Call Now Button