Oktober 2020

taalkronkels

TAALKRONKELS – Deel II

Als vertaler Spaans is het je dagelijkse taak om correcte Nederlands en Spaanse vertalingen te maken. Dit is een vervolg op de post van augustus, waarin enkele veelvuldig voorkomende taalfouten uit de doeken worden gedaan:

Kuatro en Quatro

Het klinkt logisch, de K bij het woord ‘vier’ in het Spaans maar helaas is dat niet correct. In Spanje wordt de K niet gezien als een medeklinker en wordt deze letter alleen gebruikt in zogenaamde leenwoorden (walkman, kimono). Als je weet dat de K niet correct is gaat men vaak over op de Q maar dat is bij het Spaanse woord voor vier ook niet correct. De QU komt in het Spaans in feite alleen voor in combinatie met een E en een I. Het juiste woord voor vier in het Spaans is ‘CUATRO’

Tres días pasado

Vertaald vanuit het Nederlands klinkt ook dit logisch maar het is niet correct als men wil zeggen drie dagen geleden. Het is gecompliceerd maar het went: als je wilt zeggen ‘geleden’ dan gebruik je het werkwoord ‘HACER’ bij minuten, uren, dagen, maanden en jaren. Het is dus ‘HACE tres días’. Als je echter ‘afgelopen’ wilt zeggen zoals in afgelopen maand dan gebruik je wel het woord pasado/pasada zoals ‘el mes PASADO’ of ‘la semana PASADA’.

Vertaalbureau Lingüística – beëdigde vertalingen Spaans – al meer dan 15 jaar ervaring met het vertalen van onder meer aktes (bv. geboorteakte, trouwakte, verklaring van ongehuwd zijn) en websites. Uitsluitend native speakers vertalers.

Call Now Button