30 september – De Internationale Dag van de Vertaler

internationale dag van de vertaler

Eén keer per jaar worden alle vertalers wereldwijd in het zonnetje gezet.

Op de dag die naar hen vernoemd is: De Internationele Dag van de Vertaler. En dat is 30 september om precies te zijn. Dan is het namelijk de herdenkingsdag van Sint Hiëronymus. Een zeer vooruitstrevende vertaler voor die tijd!

Hiëronymus

Sint Hiëronymus leefde van 347-420 in Rome, waar hij zijn dagen vulde met het vertalen van de Bijbel. Hij vertaalde het Oude en het Nieuwe Testament van het Oudgrieks en Hebreeuws naar het volkslatijn, om ervoor te zorgen dat ook niet-geleerde mensen de Bijbel konden lezen. Deze vertaling werd later het ‘Vulgaat’ genoemd. 1.100 jaar later werd deze vertaling tot de enige gezaghebbende tekst voor de Katholieke Kerk verklaard. Voor een beknopte versie over zijn levensverhaal is dit een mooie samenvatting. Ook op Wikipedia wordt in woord en beeld een interessante uiteenzetting over zijn levensloop uiteengezet.

Beschermheilige van de vertalers

Hiëronymus is niet voor niets de beschermheilige van de vertalers. Hij is ongetwijfeld de vertaler die de grootste rol heeft gespeeld in de Europese geschiedenis. Hij verzorgde niet alleen vertalingen, maar ook kritische commentaren op heel veel teksten, waar academici nog steeds gebruik van maken.

Bibliotheek vol vertalingen

De vertaalpraktijk van Hiëronymus lijkt eigenlijk heel erg op hoe wij tegenwoordig vertalen, met behulp van vertaalgeheugens. Delen van de Bijbel waren namelijk al naar het Latijn vertaald, maar Hiëronymus heeft al deze vertalingen verzameld, aangevuld, geredigeerd en tot één geheel gemaakt. Door hem leest de tekst als een consistent geheel, met een eenduidige stijl en toon. Toentertijd was hij dus al een ware professional!

Professionaliteit is #1 bij Spaans Vertaalbureau Lingüística

Anno 21ste eeuw heeft u bij Lingüística de volledige zekerheid dat uw beëdigd vertaler Spaans professioneel en kundig is. Aan alle eisen wordt voldaan om een rechtsgeldige beëdigde vertaling af te geven. Dat is ook een van de pijlers waarop de zeer hoge klanttevredenheid van Lingüística is gestoeld.

Twijfel niet en vraag hier gerust een geheel vrijblijvende offerte op voor uw vertaling! Of kijk op de website voor meer informatie over beëdigde vertalingen Spaans.

Call Now Button