Home » Beëdigde Vertalingen

Beëdigde vertalingen Spaans

Al 15 jaar levert Vertaalbureau Lingüística beëdigde vertalingen naar en vanuit het Spaans van diverse officiële documenten. Hierbij kunt u denken aan geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten, een gemeentelijk uittreksel van in- of uitschrijving, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), of bijvoorbeeld een arbeidscontract, diploma of CV.

Een beëdigde vertaling Spaans in 5 stappen

  • U stuurt ons het originele document per post of een scan per e-mail toe. Vraag vooraf aan de instantie, voor wie de Spaanse vertaling bestemd is, of het origineel achter de vertaling gehecht moet worden of dat een kopie voldoende is.
  • U ontvangt van ons geheel vrijblijvend een offerte met een scherpe prijs en korte levertermijn.
  • Na akkoord op de offerte, wordt het document vertaald naar het Nederlands of Spaans en beëdigd.
  • Als extra kwaliteitsgarantie wordt de vertaling grondig gecontroleerd door een tweede vertaler.
  • De vertaling wordt u per e-mail of per post toegestuurd. Betreft het een beëdigde vertaling Nederlands-Spaans? Dan moet er in veel gevallen een apostille worden aangevraagd. U kunt bij de instantie waar de vertaling voor is bestemd navragen of het aanvragen van een apostille noodzakelijk is.

Vraag hier vrijblijvend de prijs en levertijd van uw vertaling op!

Beëdigd vertaler Spaans

Na een afgeronde HBO-opleiding als vertaler Spaans en beëdiging in haar functie als vertaler bij de Nederlandse rechtbank heeft Sascha Schoumans in 2006 Vertaalbureau Lingüística opgericht. Vanuit haar kernactiviteit, het leveren van professionele (beëdigde) vertalingen vanuit en naar de Spaanse taal, kan zij bouwen op inmiddels 15 jaar deskundigheid en ervaring in de vertaalbranche.

Zij is ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV) en is tevens aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is bevoegd om gewaarmerkte vertalingen te maken. Dit is nodig bij de vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, paspoorten, een medische verklaring en documenten van de burgerlijke stand.

Vertalen is een vrij beroep. Dat wil zeggen dat er geen wettelijke eisen voor gelden. In sommige gevallen moet een beëdigd vertaler worden ingeschakeld. Het beroep van beëdigd vertaler is wél beschermd, namelijk via de Wet Beëdigde Tolken en Vertalers (WBTV), dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt uitgevoerd.

Wat is een beëdigde vertaling Spaans?

Vertalingen van akten of documenten van de Burgerlijke Stand dienen te worden beëdigd. Dat geldt ook voor notariële akten en documenten, voor alle stukken die als bewijs moeten dienen en voor diploma’s en getuigschriften.

Een Spaanse vertaling wordt beëdigd door aan het einde van het vertaalde document een slotverklaring te plaatsen. Hierin verklaart de beëdigd vertaler dat de vertaalde tekst een getrouwe weergave is van de oorspronkelijke tekst. Onder de verklaring wordt de handtekening en vertalerstempel van de vertaler geplaatst. Met de verklaring die de Spaanse vertaler onder zijn vertaling plaatst, verplicht hij zich om het vertaalwerk naar beste weten en kunnen te verrichten.

Apostille

De echtheid van de handtekening van de beëdigd vertaler kan worden bevestigd door middel van het plaatsen van een apostille op de Spaanse vertaling. Een apostille geldt voor de landen die het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 hebben geratificeerd en is onder meer geldig in Spanje. De apostille wordt op het betreffende document geplaatst door de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd. Aan het plaatsen van een apostille zijn kosten verbonden. Vertaalbureau Lingüística kan u dit werk uit handen nemen en zorgdragen voor het aanvragen en afhandelen van de apostille.

Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV)

Alle beëdigde vertalers staan ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV) van de Raad van Rechtsbijstand. Op internet kunt u meerdere registers vinden met vertalers. Maar alleen in het RBTV vindt u de namen en gegevens van alle personen die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigd vertaler te werken. Dat betekent dat alleen vertalers die in het register staan én beëdigd zijn, gewaarmerkte vertalingen mogen maken. Vertalers die in het RBTV zijn ingeschreven, voldoen aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen.

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)

Bent u op zoek naar kwaliteit en deskundigheid? U hebt een vertaler nodig voor uw website, jaarverslag of akte. Liefst iemand die flexibel is en direct inzetbaar. Maar ook iemand die kwaliteit levert en deskundig is op uw vakgebied. Zo’n professional vindt u bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). Dankzij dit kwaliteitskeurmerk bent u extra verzekerd van de deskundige service bij Vertaalbureau Lingüística.

Call Now Button