Mei 2020

de rechtspraak

Centrale balies van de rechtbanken waar mogelijk weer toegankelijk

Waar mogelijk gaan vanaf 1 juni a.s. de centrale (informatie)balies van rechtbanken en gerechtshoven voorzichtig weer open. Wel blijft het de bedoeling om bezoek aan de gerechtsgebouwen zoveel mogelijk te beperken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom wordt mensen gevraagd zoveel mogelijk per e-mail of briefpost stukken in te dienen, zoals dit de afgelopen tijd ook al werd gedaan. Als een bezoek aan het gerechtsgebouw toch noodzakelijk is, wordt gevraagd vooraf op rechtspraak.nl informatie over de lokale situatie te bekijken.

Aanpassingen

De centrale balies waren sinds halverwege maart beperkt toegankelijk vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Rechtspraak heeft de afgelopen weken zijn gebouwen aangepast aan een samenleving waar anderhalve meter afstand de norm is. Deze ingrepen maken het mogelijk om op een aantal locaties de centrale balies weer te openen. Bij de balies kunnen bezoekers van gerechtsgebouwen als eerste terecht voor vragen en het afhandelen van bepaalde administratieve zaken.

Lokale verschillen

Niet elk gerechtsgebouw is even coronabestendig te maken, bijvoorbeeld als het gaat om een monumentaal pand. Daarom kunnen er lokale verschillen zijn in de manier waarop de centrale balie toegankelijk is.

Lees meer over de lokale aanpassingen per gerecht op de speciale coronapagina op rechtspraak.nl.

Call Now Button