Algemene voorwaarden


Vertaalbureau Lingüística is aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

Wij hanteren de algemene leveringsvoorwaarden van het NGTV zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in mei 2001 onder depotnummer 40516076.